Vestia Rotterdam

Vanaf 2011 tot en met 2012 ben ik actief geweest bij Vestia op het gebied van de online communicatie. Het plaatsen van content op de websites en social media met als doel het creëren van een ‘vriendelijk’ imago.

Daarnaast hield ik de statistieken bij middels Google Analytics omtrent het optimaliseren van het gebruik van de website (vormen van aanpassingen omtrent het project ‘Mijn Vestia’). Het aangeven van concrete verbeterpunten om zo de conversie van de website (online aanmelden van reparaties en het stellen van vragen) te optimaliseren.

Vestia is een ‘non-profit’ corporatie en gebruikte haar communicatie kanalen dan ook niet voor directe sales of verkopen. Het geen wat gecommuniceerd werd had als hoofddoel het verbeteren van het imago en het verkrijgen van een grotere naamsbekendheid.